SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
Ryszard Turyk: XXXV lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 5)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Józef Olszański: Wybrane zagadnienia demograficzne wsi międzyrzeckiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji XIX wieku (str. 19)
2. Piotr Aleksandrowicz: Stosunki religijne w Międzyrzecu i okolicy (str. 58)
3. Franciszek Stopniak: Stosunki kościelno-wyznaniowe w parafii Międzyrzec i sąsiednich w latach 1885-1914 (str. 83)
4. Marian Kowalski i Kazimierz Zieliński: Zwycięska bitwa oręża polskiego pod Międzyrzecem i Rogoźnicą (29.VIII.1831 r.) (str. 102)
5. Franciszek Jakubowski: Stacja pocztowa w Międzyrzecu Podlaskim (str. 156)
II. MATERIAŁY
1. Marian Kowalski: Ustanowienie cechu murarskiego w Międzyrzecu dnia 20 grudnia 1802 roku (str. 171)
2. Alfons Krasnodębski: Wspomnienia z wyzwolenia Międzyrzeca Podlaskiego (str. 178)
3. Marian Kowalski: Przywileje cechu szewców międzyrzeckich z 1673 i 1787 roku (str. 180)
III. KRONIKA
1. Marian Kowalski i Kazimierz Zieliński: Międzyrzeczanin - wybitny matematyk Henryk Grach Piotr Niewęgłowski (1807-1881) (str. 189)
2. Marian Kowalski: Pejzażysta Walery Brochocki (15.XI1.1847-13.X.1923) (str. 218)