SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Stanisław Jarmuł: Udział Radzyńskiego Obwodu Batalionów Chłopskich w walce cywilnej z okupantem hitlerowskim (str. 5)
2. Józef Geresz: Z dziejów pobytu Józefa Piłsudskiego na Podlasiu (str. 41)
3. Lech Tomasz Jabłoński: Międzyrzecko-podlaskie dzieje Szkulteckich i Zuchmantowiczów (str. 59)
4. Zofia Lech: Gorycz sławy. Wirtuozi skrzypiec - N. Paganini i K. Lipiński (str. 85)
II. MATERIAŁY
1. Sławomir Mańko: Sieć handlowa Międzyrzeca Podlaskiego w okresie drugiej Rzeczpospolitej (str. 99)
2. Sławomir Mańko: Rzemiosło i zakłady przemysłowe Międzyrzeca Podlaskiego w latach 1918-1939 (str. 105)
3. Wiesław Gromadzki: Podlasie literackie - w biografiach i twórczości (str. 119)
4. Ks. Zdzisław Oziembło: Wyjątki z życiorysu Stanisława Kraciuka (str. 153)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Artur Stefaniuk: Miejsca pamięci narodowej w Gminie Międzyrzec Podlaski (str. 173)
2. Stanisław Stańczuk: Wspomnienia (str. 183)
3. Henryk S. Parafiniak: Na emigracji pod zielonym sztandarem (str. 205)
4. S. Ferysiuk: Pomnik pamięci Batalionów Chłopskich w Tłuśćcu (str. 209)
5. Ryszard Kornacki: Międzyrzecki Konkurs Literacki ma już swoją tradycję (str. 215)
IV. KRONIKA
1. Nekrolog: Stanisław Jarmuł (str. 225)