SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
ROK EICHLEROWSKI 2005
1. Ryszard Turyk: Rok Eichlerowski w Międzyrzecu Podlaskim (str. 5)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Zofia Lech: Miejsce Eichlerów w dziejach Międzyrzeca Podlaskiego (str. 17)
2. Józef Geresz: Z dziejów Szkoły Handlowej w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1921-1931 (str. 23)
3. Katarzyna Patkowska: Romowie w Międzyrzecu Podlaskim. Tradycja i współczesność obecności (str. 83)
4. Tomasz Demidowicz: Międzyrzeczanie w kulturze, nauce i oświacie polskiej (str. 155)
II. MATERIAŁY
1. Lech Tomasz Jabłoński: Międzyrzecka rodzina Stano na XIX-wiecznej fotografii (str. 171)
2. Emilia Bębenek: Głosy o poezji Ryszarda Kornackiego (str. 185)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Stanisław Ferysiuk: Rocznicowe symbole pamięci w Międzyrzecu Podlaskim (str. 199)
2. Ryszard Turyk: Powstanie i działalność Klubu Sportowego „HURAGAN" w Międzyrzecu Podlaskim (1926-1986) (str. 203)
3. Danuta Kowalska, Teresa Pawłowska: 25-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim (str. 221)
4. Andrzej Kurenda: 100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego. 25 lat ZNP w Gminie Międzyrzec Podlaski (str. 235)
5. Andrzej Kurenda: Jubileusz 80-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wysokiem (1926-2006) (str. 251)
6. Andrzej Kurenda: Karol Krysiński patronem Szkoły Podstawowej w Rudnikach (str. 257)
IV. KRONIKA
1. Ryszard Kornacki: Odszedł wybitny artysta (Henryk Burzec) (str. 263)
2. Ojciec Marian Jerzy Cygan (1924-2006) (str. 267)
3. Stanisław Borowicz (1928-2006) (str. 271)
4. Skorowidz nazw własnych (str. 273)
5. Skorowidz nazw geograficznych (str. 282)