SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
1. Ryszard Turyk: XL lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (referat wygłoszony w dniu 28.11.2008 r. podczas jubileuszu) (str. 5)
2. Roman Sidorowicz: Wydarzenia listopada 1918 roku w naszej pamięci (str. 15)
3. Andrzej Kurenda: Sprawozdanie z obchodów Roku Karola Krysińskiego w powiecie bialskim (str. 27)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Józef Geresz: Z dziejów Szkoły Handlowej w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1931-1944 (str. 39)
2. Andrzej Robert Filipiuk: Rynek miasta Międzyrzeca Podlaskiego jako przestrzenna metafora wielokulturowości (str. 103)
3. Artur Domański: Zagłada Żydów międzyrzeckich w czasie drugiej wojny światowej (str. 133)
4. Szczepan Kalinowski: Udział partii i organizacji politycznych Południowego Podlasia w tworzeniu "białej" i "czarnej" legendy J. Piłsudskiego w okresie II Rzeczypospolitej (str. 165)
5. Damian Turyk: Stan turystyki w Międzyrzecu Podlaskim oraz strategia dalszego jej rozwoju (str. 197)
6. Eugeniusz Korolczuk: Monografia Rogoźnicy nad Krzną (fragment) (str. 249)
II. MATERIAŁY
1. Jacek Wołoszyn: Postawy młodzieży województwa lubelskiego w latach 1944-1956 (str. 305)
2. Andrzej Albiniak: Demografia parafii grecko-unickich w Międzyrzecu Podlaskim w świetle papierów po Walerianie Górskim (str. 323)
3. Zofia Borzymińska: Kupcy i sklepikarze z Międzyrzeca Podlaskiego (str. 339)
4. Zofia Gawlikowska: Takimi ich zapamiętałam... (odtworzone z klisz pamięci) (str. 345)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Ryszard Kornacki: "Sława i mała Ojczyzna" - 50 lat śpiewania (str. 363)
2. Krystyna Kornacka: Pięć lat działalności zespołu do spraw niepełnosprawnych i starszych (str. 371)
3. Krystyna Męczyńska: Historia ukryta w brzozowickim lesie (str. 375)
4. Lech Tomasz Jabłoński: Żerocińska majówka (str. 397)
5. Adam Szulik: Tablica upamiętniająca powstanie Nadleśnictwa Międzyrzec w Dniu Leśnika (str. 401)
6. Ryszard Turyk: Jan Kołkowicz "Tryptyk podlaski - w kręgu zła" (str. 407)
7. Ryszard Turyk: "Uroczysko Baran - w kręgu zbrodni" (str. 409)
8. Marek Maleszyk: "Podlaski powstaniec - rzecz o Karolu Krysińskim" (str. 411)
9. Sławomir Litwiniuk: Ważna publikacja książkowa (str. 415)
10. Lech Tomasz Jabłoński: Uzupełnienie wiadomości o rodzinie Szkulteckich (str. 417)
IV. KRONIKA
1. Stanisław Borowik (1930-2008) (str. 419)
2. Jan Kołkowicz (1929-2007) (str. 421)
3. Andrzej Wojteczuk (1938-2006) (str. 425)
4. Skorowidz nazw własnych (str. 427)
5. Skorowidz nazw geograficznych (str. 434)
6. Bibliografia (str. 438)