Drukuj

SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Ryszard Turyk: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w okresie 40-lecia 1969-2009 (str. 7)
2. Szczepan Kalinowski: Towarzystwa Regionalne w powiecie
bialskim - historia i współczesność (str. 61)
3. Andrzej Kurenda: Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ze szkołami (str. 107)
4. Justyna Sowa: Męczeństwo Unitów w Pratulinie na płótnie
W. E. Radzikowskiego (str. 119)
5. Zofia Lech: Powstańcy listopadowi i styczniowi w Archangiel-sku i innych częściach Pomorie w XIX i XX w. (str. 139)
II. MATERIAŁY
1. Józef Geresz: Kpt. Konstanty Jarocki - sławny międzyrzecki
powstaniec 1863 roku (kilka faktów z biografii) (str. 151)
2. Andrzej Kurenda: Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 145 rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Międzyrzecu Podlaskim (str. 159)
3. Alicja Kościan: „Modlitwa” w Międzyrzecu (str. 165)
4. Roman Sidorowicz: Jedna pamięć - dwa pomniki (str. 193)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Biogramy zasłużonych dla TPN (str. 201)
2. Krystyna Męczyńska: Wspomnienie o Stanisławie Wrzosku (str. 249)
3. Andrzej Paluszkiewicz: Wspomnienie o doktorze
Wacławie Przednikiewiczu (str. 267)
4. Zdzisław Kozak: Moje morsowanie - i nie tylko (str. 269)
5. Beata Puczyna: Recepta na twórcze życie (str. 289)
6. Krystyna Piotrowska: 50 lat twórczości (str. 303)
7. Marek Maleszyk: Żydowskie miasto (str. 309)
8. Ryszard Chojecki: Dojrzałe słowa (str. 313)
9. Ryszard Turyk: „Prowincja dzień” - o Ryszardzie Kornackim - rekonesans (str. 319)
IV. KRONIKA
1. Elżbieta Kamasa: Kronika TPN w Międzyrzecu Podlaskim (str. 323)
2. Szczepan Kalinowski: Promocja reprintu „Misji Bialskiej”
w Lublinie (str. 329)
3. Adam Szulik: Historia konkursów przyrodniczo-ekologicznych
2005-2009 (str. 337)
4. Nekrologi (str. 347)

czytaj więcej:
Rocznik Międzyrzecki - TOM XL - ROK 2010 ...