Autor: Artur Domański

 

Miejsce i data wydania: Międzyrzec Podlaski 2009

 

ISBN 978-83-85097-40-2

 

Spis treści:

Wstęp (str. 5)

ROZDZIAŁ I 

Osadnictwo żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim przed rokiem 1939 (str. 9)

ROZDZIAŁ II

Żydowska gmina wyznaniowa w Międzyrzecu Podlaskim (str. 21)

ROZDZIAŁ III 

Udział ludności żydowskiej w życiu społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym miasta (str. 41)

1. Życie codzienne i stosunki z ludnością chrześcijańską (str. 41)

2. Szkolnictwo żydowskie w Międzyrzecu (str. 49)

3. Życie polityczne (str. 59)

4. Żydowskie organizacje i instytucje społeczno-kulturalne (str. 65)

5. Prasa żydowska (str. 68)

6. Życie gospodarcze (str. 70)

ROZDZIAŁ IV

Lata drugiej wojny światowej i zagłada Żydów międzyrzeckich (str. 79)

Zakończenie (str. 110)

Bibliografia (str. 113)

Spis ilustracji (str. 117)

Aneks (str. 119)

czytaj więcej:

ŻYDZI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ...