Autor: praca zbiorowa

 

Miejsce i data wydania: Międzyrzec Podlaski 2008

 

ISBN 978-83-85097-30-3

 

Spis treści:

1. Tytułem wstępu (str. 5)

2. Przedmowa (str. 9)

3. Józef Geresz: Szkic do portretu Karola Krysińskiego (str. 13)

4. Józef Geresz: Referat wygłoszony na sesji Rady Miasta i Rady Gminy Międzyrzec Podlaski otwierających Rok Karola Krysińskiego (str. 53)

5. Józef Geresz: Referat okolicznościowy wygłoszony na sesji popularnonaukowej w Szkole im. Karola Krysińskiego w Rudnikach w dniu 30 maja 2008 r. (str. 58)

6. Ryszard Turyk: Karol Krysiński - bohater powstania styczniowego (str. 65)

7. Ryszard Turyk: List do "Dziennika Wschodniego" (str. 71)

8. Sławomir Litwiniuk: Miejsca pamięci powstania styczniowego w powiecie bialskim (str. 73)

9. Szczepan Kalinowski: Józef Piłsudski i jego stosunek do powstania styczniowego (str. 87)

10. Andrzej Kurenda: Funkcjonowanie postaci Karola Krysińskiego w działalności edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rudnikach (str. 95)