SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Marian Kowalski i Kazimierz Zieliński: Międzyrzeczanin - wybitny matematyk Henryk Grach Piotr Niewęgłowski (1807-1881) (str. 9)
2. Józef Olszański: Wybrane zagadnienia demograficzne wsi międzyrzeckiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji XIX wieku (str. 38)
3. Marian Kowalski: Trudności pieniężne Królestwa Polskiego w latach 1854-1866 oraz obieg zastępczych pieniędzy papierowych (str. 77)
4. Marian Kowalski: Na zawsze Ziemia Kocka przyjęła prochy gen. bryg. Franciszka Kleeberga (str. 105)
5. Piotr Aleksandrowicz: Stosunki religijne w Międzyrzecu i okolicy (str. 110)
6. Franciszek Stopniak: Stosunki kościelno-wyznaniowe w parafiach w Międzyrzecu i parafiach sąsiednich w latach 1885-1914 (str. 135)
7. Józef Olszański: Grzegorz Kowalski powstaniec Międzyrzecczyzny z 1863/64 r. (str. 154)
8. Marian Kowalski: Przyczynek do monografii mego pradziadka Grzegorza Kowalskiego (str. 174)
II. MATERIAŁY
1. Marian Kowalski: Ustanowienie cechu murarskiego w Międzyrzecu dnia 20 grudnia 1802 roku (str. 185)
2. Jan Makaruk: Spór mieszkańców wsi Tłuścieć ze starostą pow. radzyńskiego (str. 192)
3. Aleksander Oleszczuk: W Przechodzisku wiosce małej (str. 202)
4. Alfons Krasnodębski: Wspomnienia z wyzwolenia Międzyrzeca Podlaskiego (str. 204)
5. Franciszek Wasilewski: Smutny był obraz (str. 206)
6. Marian Kowalski: Znalezisko monet rzymskich z II w. n.e. w Międzyrzecu Podlaskim (str. 209)
III. KRONIKA
1. Bibliografia powiatu radzyńskiego i jego regionu (str. 211)
2. Znak wydawnictw i Ex Libris Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 211)
3. Utworzenie Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 211)
4. Sesja popularne naukową w Radzyniu Podlaskim (głos w dyskusji dr Mariana Kowalskiego „Z zagadnień historii, kultury i perspektyw rozwoju gospodarczego miasta Międzyrzeca Podlaskiego" (str. 212)
5. Władze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 220)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 221)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 227)