SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Marian Kowalski i Kazimierz Zieliński: Zwycięska bitwa oręża polskiego pod Międzyrzecem i Rogoźnicą 29.VIII.1831 r. (str. 5)
2. Piotr Aleksandrowicz: Miasto Międzyrzec w XVII i XVIII wieku (str. 59)
3. Franciszek Jakubowski: Stacja pocztowa w Międzyrzecu Podlaskim (str. 90)
4. Marian Kowalski: Pejzażysta - Walery Brochocki (15.XII.1847-13.X.1923) (str. 105)
5. Zygmunt Wojtowicz: Dwudziestolecie Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego w Międzyrzecu Podlaskim (str. 114)
II. MATERIAŁY
1. Marian Kowalski: Przywileje cechu szewców międzyrzeckich z 1673 i 1787 roku (str. 135)
2. Andrzej Wędzki: Przyczynki do biografii H. G. P. Niewęgłowskiego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN (str. 144)
3. Franciszek Stopniak: Materiały do biografii Adolfa Pleszczyńskiego - historyka Międzyrzecczyzny (str. 152)
4. Henryk Garbowski: Z rajdu na ziemie Międzyrzeca Podlaskiego (str. 161)
5. Marian Kowalski: Twórczość międzyrzeckiego nauczyciela-poety (str. 168)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe Archiwum Akt Dawnych w Warszawie: a. Dokumenty pergaminowe, b. Inwentarz akt Dóbr Międzyrzec z XIX w. w Archiwum Gospodarczym Wilanowskim (str. 177)
IV. KRONIKA
1. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim za okres od 19.XII.1968 do 31.XII.1969 r. (str. 195)
2. Sesja popularno-naukowa poświęcona 100 rocznicy urodzin W. I. Lenina 1870-22.IV.-1970 (str. 200)
3. Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 201)
4. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę zespołu obiektów szkół średnich w Międzyrzecu Podlaskim (str. 201)
5. Dary książek i czasopism dla Biblioteki TPN w 1969 i 1970 r. (str. 204)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 205)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 213)