SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Marian Kowalski: Herb miasta Międzyrzeca Podlaskiego (str. 5)
2. Feliks Olesiejuk: Obrzędy weselne ludu Międzyrzecczyzny (str. 33)
3. Henryk Sadaj: Z dziejów oświaty elementarnej w Międzyrzecu Podlaskim (str. 70)
4. Stanisław Jarmuł: Uwłaszczenie chłopów w dobrach Międzyrzeckich (str. 131)
5. Józef Geresz: Napaść Niemców na Międzyrzec 16.XI.1918 r. (str. 153)
6. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Spór magnata o skrawek ziemi w Międzyrzecu (str. 186)
7. Maria Zofia Orlicz: Martyrologia kobiet Międzyrzecczyzny i okolic (str. 222)
II. MATERIAŁY
1. Aram Mirzojan: Wspomnienie z wyzwolenia Międzyrzeca Podlaskiego (str. 273)
2. Albin Bobruk, Mojżesz Hochbaum, Seweryn Mariański, Adolf Matysiewicz i Kazimierz Szyszko: Komunista Międzyrzecczyzny Emil Kiryluk (str. 286)
3. Marian Kowalski: Wspomnienie o Stanisławie Machowskim (str. 297)
4. Franciszek Stopniak: Zasób Archiwum Parafialnego w Międzyrzecu (str. 299)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe (str. 305)
IV. KRONIKA
1. Jubileusz pięćdziesięciolecia urodzin dra Mariana Kowalskiego (str. 315)
2. Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społeczno-Kulturalnych w Nałęczowie w dn. 3-4-.04.1971 (str. 317)
3. Prace naukowo-poznawcze pomostem między historią a współczesnością (str. 317)
4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim za okres od 1.I. do 31.XII.1970 r. (str. 322)
5. Skorowidz nazw osobowych (str. 325)
6. Skorowidz nazw geograficznych (str. 338)