SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Kamila Schuster: Dzieje Międzyrzeca za Gabriela i Jana Tęczyńskich (str. 5)
2. Waldemar Wojciech Bednarski: Organizacja siły zbrojnej na Podlasiu w okresie powstania 1830-1831 (str. 28)
3. Jan-Zenon Roman: Lasy międzyrzeckie (str. 61)
4. Ryszard Kucha: Szkoły elementarne Międzyrzecczyzny w latach 1864-1905 (str. 78)
5. Marian Kowalski i Gabriela Zychowicz: Szkolnictwo w Międzyrzecu na przełomie XIX i XX wieku (str. 93)
II. MATERIAŁY
1. Jerzy Dylewski: Międzyrzec waszych dziadów (str. 121)
2. Stefan Kotarski: Członkowie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego pochodzący z Podlasia (str. 143)
3. Maria Stankowa: Przywileje dla cechu garncarzy w Międzyrzecu Elżbiety Heleny Sieniawskiej i Adama Kazimierza Czartoryskiego (str. 171)
4. Urszula Głowacka Maksymiuk: Strajki robotników w Międzyrzecu w okresie rewolucji 1905-1907 (str. 173)
5. Zdzisław Młynarski: Pół wieku parafii św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim (str. 183)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Materiały źródłowe (str. 189)
2. Druki zwarte (str. 203)
3. Artykuły z czasopism i dzieł treści ogólnej (str. 207)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Anastacja Szymańska 1884-1972 (str. 213)
2. Nekrologi: Antoni Paluszkiewicz 1909-1971 (str. 216)
3. Nekrologi: Stanisław Maciejewski 1902-1972 (str. 218)
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim za okres II kadencji (1.1.1971-II.1973) (str. 220)
5. Adres Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim - przekazany Zarządowi Czechosłowackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Pradze (str. 223)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 225)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 241)