SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Rok Nauki Polskiej (str. 5)
2. Helena Jurko: Grzegorz Piramowicz - sekretarz Komisji Edukacji Narodowej - proboszcz międzyrzecki (str. 11)
3. Kowalski Marian i Kazimierz Zieliński: Przysposobienie obronne i wychowanie wojskowe w działalności Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794) oraz udział w niej Grzegorza Piramowicza (str. 17)
4. Stanisław Jarmuł: Dobra międzyrzeckie w okresie reform czynszowych (str. 57)
5. Piotr Aleksandrowicz: Miasto Międzyrzec w XIX i XX wieku (str. 89)
6. Ryszard Kucha: Nauczyciele rządowych szkół elementarnych Międzyrzecczyzny w latach 1864-1915 (str. 100)
II. MATERIAŁY
1. Stanisław Rogowski: Wspomnienia z pracy nauczycielskiej w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1935-1941 (str. 123)
2. Czesław Kuręda ps. „Mruk": Wspomnienia z działalności konspiracyjnej w latach 1940-1944 na terenie gminy Misie i okolicy (str. 140)
3. Stanisław Kiryluk: Braterstwo idei (str. 159)
4. Marian Kowalski: Wspomnienie o Włodzimierzu Furmanie (str. 168)
5. Aleksander Oleszczuk: Zasługi Witolda Prackiego (Witowta) w badaniach ludoznawczych Międzyrzecczyzny (str. 171)
6. Marian Kowalski: Tłok międzyrzeckiego cechu szewskiego (str. 180)
7. Zofia Brochocka: Walery Brochocki - malarz Międzyrzeca - w 50-tą rocznicę śmierci (str. 183)
8. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Kronika wsi Tłuścieć (str. 185)
9. Marian Kowalski: Przywileje międzyrzeckiego cechu kowalskiego z XVII i XVIII wieku (str. 198)
10. Marian Kowalski: Cmentarz wojenny z 1915 r. w Międzyrzecu - Tuliłowie (str. 210)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe, druki zwarte, artykuły z czasopism, czasopisma międzyrzeckie (str. 217)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Jerzy Konrad Maciejewski (str. 243)
2. Nekrologi: Stanisław Hronik 245
3. Nekrologi: Henryk Eugeniusz Gaszewski (str. 247)
4. Udział Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim w Zjeździe Towarzystw Naukowych w Warszawie (str. 248)
5. Adresy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim do: Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Gimnazjum im. Antoniego Dworzaka w Kralupach n/Wełtawą (str. 248)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 251)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 261)