SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. XXX-lecie PRL (str. 5)
2. Miastu Białej Podlaskiej w 500-lecie (str. 15)
3. Andrzej Wędzki: Problem genezy Międzyrzeca Podlaskiego na tle procesów urbanizacyjnych na południowo-zachodnim pograniczu Podlasia (str. 34)
4. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Historia wsi Tłuściec (str. 47)
5. Albin Bobruk: Międzyrzec - miasto naszych nadziei (str. 78)
6. Jan Makaruk: Międzyrzec Podlaski ośrodkiem tajnego nauczania w powiecie radzyńskim (1939-1944) (str. 99)
7. Henryk Sadaj: Międzyrzeckie zbiory sztuki ks. Konstantego Czartoryskiego (str. 109)
8. Marian Kowalski i Jerzy Sroka: Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia. (Cz. I) (str. 122)
II. MATERIAŁY
1. Władysław Rajchel: Międzyrzec ważnym punktem komunikacji pocztowej (str. 160)
2. Maria Szelągowska-Teska: Międzyrzec mego dzieciństwa (str. 179)
3. Aleksander Wereszko ps. Roch: Z nieznanych kart ruchu oporu - Józef Marciniak (str. 190)
4. Anna Pawłowska-Wielgus: Materiały kartograficzne XIX i XX wieku do dziejów Międzyrzecczyzny (str. 198)
5. Stanisław Rogowski: Józef Piotr Koźmiński - artysta malarz 2.VIII.1885-29.V.1960 (str. 201)
6. Marian Kowalski: Tłok międzyrzeckiego cechu kowalskiego z roku 1636 (str. 211)
7. Marian Kowalski i Stanisław Rogowski: Wspomnienie o Stanisławie Michale Gruczyńskim 20.IX.1902-3.IX.1967 (str. 215)
8. Izydor Dyczkowski: Dorobek międzyrzeckich drogowców (str. 222)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe (str. 225)
2. Druki zwarte, artykuły z czasopism i dzieł treści ogólnej, czasopisma międzyrzeckie (str. 227)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Henryk Grochowski (str. 233)
2. Nekrologi: Stanisław Dulski (str. 237)
3. 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej dra Stefana Grzybowskiego (str. 239)
4. Sesja naukowa - Rola zabytków w kształtowaniu świadomości społecznej (str. 244)
5. Sprawozdanie z działalności trzeciej kadencji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim za okres 5.IV.1973-31.III.1975 r. (str. 246)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 250)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 268)