SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. XXX Rocznica zwycięstwa nad faszyzmem (str. 5)
2. Stanisław Jarmuł: Dobra międzyrzeckie za Konstantego Czartoryskiego (str. 13)
3. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Folwarczni robotnicy rolni w dobrach międzyrzeckich (str. 47)
4. Kazimierz Zieliński: Międzyrzeczanin - wybitny botanik prof. dr Bolesław Leon Hryniewiecki (1875-1963) - życie i działalność (str. 76)
5. Marian Kowalski: Zakłady fotograficzne w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1895-1975 (str. 93)
II. MATERIAŁY
1. Anatol Leszczyński: Przyczynek do dziejów Żydów Międzyrzeca (str. 106)
2. Albin Bobruk: Mur i kraty nie dzieliły (str. 112)
3. Mirosław Górecki: Wspomnienie z tartaku STOŁPNO z lat 1939-1944 (str. 123)
4. Marian Kowalski: Życie i praca Józefa Ignacego Kraszewskiego upamiętnione w sztuce rzeźbiarskiej (str. 145)
5. Marian Kowalski: Obóz jeńców radzieckich w Międzyrzecu Podlaskim i Rogoźnicy (str. 160)
6. Marian Kowalski: Znaleziska monet w Międzyrzecu Podlaskim (str. 166)
7. Marian Kowalski: Wspomnienie o nauczycielu Zygmuncie Górskim (str. 168)
8. Marian Kowalski i Jerzy Sroka: Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia. (Cz. II.) (str. 172)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe dotyczące miasta Międzyrzeca Podlaskiego (str. 195)
IV. KRONIKA
1. Nekrolog: dr Stefan Stanisław Kotarski (str. 207)
2. Skorowidz nazw osobowych (str. 212)
3. Skorowidz nazw geograficznych (str. 226)