Drukuj

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Henryk Mierzwiński: Problem osadnictwa pogranicza mazowiecko-podlaskiego w pierwszych wiekach państwowości polskiej (str. 5)
2. Kazimierz Zieliński: Jan Karol Jerzysław Freyer zasłużony lekarz - międzyrzeczanin (str. 20)
3. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Zbiorowe wystąpienie chłopów przeciw pańszczyźnie w dobrach międzyrzeckich w 1861 roku (str. 29)
4. Stanisław Góra: Udział ludności Międzyrzecczyzny w Powstaniu Styczniowym (str. 52
5. Józef Geresz: Z dziejów wojny obronnej 1939 r. na Południowym Podlasiu. (Cz. I) (str. 63)
6. Marian Kowalski i Mirosław Bartoszewicki: Spółdzielnie -wojskowe na Lubelszczyźnie i Podlasiu i ich zastępcze znaki pieniężne (str. 106)
7. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Nauczycielstwo i społeczeństwo Południowego Podlasia w tajnym nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej (str. 153)
II. MATERIAŁY
1. Kazimierz Zieliński: Wspomnienie o Franciszku Korycińskim 1898-1962 (str. 171)
2. Jerzy Dylewski: O Andrzeju Bieraku z moich wspomnień (str. 175)
3. Szczepan Pękała ps. Kolejarz: Z nieznanych kart ruchu oporu. Wykolejenie pociągu w rejonie wsi Misie 6 lipca 1944 r. (str. 184)
4. Marian Kowalski i Jerzy Sroka: Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia. (Cz. III) (str. 187)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe dotyczące Międzyrzecczyzny (str. 204)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Roman Milanowski 1894-1974 (str. 215)
2. Nekrologi: Tadeusz Kwaśniewski 1911-1976 (str. 216)
3. Nekrologi: Zygmunt Wójtowicz 1937-1976 (str. 218)
4. Prace doktorskie i habilitacyjne uzyskane przez członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 219)
5. Sprawozdanie z działalności IV-tej kadencji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim za okres od 31.12.1974 do 11.04.1977 r. (str. 222)
6. Skorowidz nazw osobowych (str. 223)
7. Skorowidz nazw geograficznych (str. 243)