SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Zofia Lech: Karol Eichler - aptekarz międzyrzecki (str. 5)
2. Marian Kowalski i Jan Makaruk: Stroje ludowe Międzyrzecczyzny na tle strojów Południowego Podlasia (str. 24)
3. Maciej Mroczkowski: Stan zbadania rozmieszczenia chrząszczy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia (str. 44)
4. Marian Kowalski: 60 lat radzieckich znaków pieniężnych (1917-1977) (str. 53)
II. MATERIAŁY
1. Zuzanna Borcz: Późny klasycyzm polski na przykładach niektórych budynków Międzyrzeca Podlaskiego (str. 114)
2. Marian Kowalski: Dokument dotyczący służby wojskowej aptekarza Karola Eichlera (1809-1816) (str. 120)
3. Beata Dorota Kubiszyn: Świat roślinny międzyrzeckiej żwirowni (str. 124)
4. Aleksander Wereszko: Z moich wspomnień (str. 130)
5. Maciej Mroczkowski: Dr Witold Eichler 1874-1960 (str. 136)
6. Ryszard Mielczarek: Życie i działalność międzyrzeczanina Szymona Tadeusza Kokińskiego 1883-1968 (str. 140)
7. Józef Szwed: Wspomnienie o nauczycielu - Franciszku Zychowiczu 1.IV.1902-30.VII.1941 (str. 147)
8. Szczepan Pękała ps. Kolejarz: Z nieznanych kart ruchu oporu. Akcja przeciwko sekretarzowi gminy Misie (str. 150)
9. Marian Kowalski i Jerzy Sroka: Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia. (Cz. IV) (str. 156)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe dotyczące Międzyrzecczyzny (str. 173)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Wacław Czech 1914-1977 (str. 185)
2. Nekrologi: Henryk Kalisz 1914-1977 (str. 187)
3. Skorowidz nazw osobowych (str. 188)
4. Skorowidz nazw geograficznych (str. 200)