SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. X Lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 1968-1978 (str. 6)
2. 60-lecie odzyskania niepodległości Polski 1918-1978 (str. 20)
3. Marian Kowalski: Unici Międzyrzecczyzny w walce o polskość (str. 31)
4. Zofia Lech: Działalność aptekarska i kulturalno-polityczna Eichlerów w Międzyrzecu (str. 60)
5. Jan Makaruk: Związek Nauczycielstwa Polskiego w Międzyrzecu Podlaskim i w Białej Podlaskiej w latach 1933-1939 (str. 78)
6. Marian Majczyna: Fizjografia okolic Międzyrzeca Podlaskiego (str. 103)
7. Marian Kowalski: Z historii Orderu Odrodzenia Polski (str. 129)
II. MATERIAŁY
1. Kazimierz Karczmarz: Zasługi Bogumira Eichlera dla poznania flory Polski (str. 143)
2. Kazimierz Kubiszyn: XV-lecie Pogotowia Ratunkowego w Międzyrzecu Podlaskim (str. 152)
3. Maria Szelęgowska-Teska: Ludzie tamtych lat (str. 158)
4. Marian Kowalski: Wspomnienie o nauczycielu Karolu Aleksandrze Strzałkowskim 1900-1965 (str. 168)
5. Józef Szwed: Wspomnienie o nauczycielu Stanisławie Adolfie Czopińskim (str. 173)
6. Aleksander Wereszko: Z nieznanych kart ruchu oporu. Wspomnienia z pierwszego roku konspiracji (str. 176)
7. Stanisław Borowik: Uczczenie 60 rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Międzyrzecu Podlaskim (str. 186)
8. Ludmiła Kowalska: Plakaty i transparenty komunistyczne Międzyrzecczyzny z lat 1931-1935 (str. 190)
9. Marian Kowalski i Jerzy Sroka: Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia. (Cz. V.) (str. 197)
III. BIBLIOGRAFIA
1. Dokumenty źródłowe dotyczące Międzyrzecczyzny (str. 209)
IV. KRONIKA
1. Nekrologi: Jerzy Filip Dylewski 1893-1978 (str. 215)
2. Nekrologi: mgr Stanisław Rogowski 1905-1978 (str. 219)
3. Nekrologi: Zenon Puszkarski 1908-1978 (str. 222)
4. Nekrologi: Jan Zenon Roman (str. 224)
5. Nekrologi: Edward Antoni Bobruk 1912-1978 (str. 226)
6. Nekrologi: Tadeusz Golka 1914-1978 (str. 228)
7. Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 1968-1978 (str. 232)
8. Towarzystwa naukowe ogólne (regionalne) i instytuty naukowo-badawcze o charakterze towarzystw w Polsce według stanu na 1.12.1978 r. (str. 236)
9. Skorowidz nazw osobowych (str. 238)
10. Skorowidz nazw geograficznych (str. 252)