SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Stanisław Jarmuł: Ostatni okres istnienia i rozpad dóbr
międzyrzeckich (1886-1908) (str. 5)
2. Józef Geresz: Szkic do portretu Karola Krysińskiego (str. 33)
3. Tomasz Chachulski: Franciszek Karpiński w kręgu Czartoryskich (str. 69)
4. Andrzej Gil: Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Ostrówkach w XVI-XVIII w. Zarys dziejów (str. 83)
5. Krzysztof Bińka: Ewolucja interglacjalnych zbiorników w Wilczynie i Woskrzenicach na Podlasiu w świetle analizy paleobotanicznej (str. 91)
II. MATERIAŁY
1. Feliks Olesiejuk i Jan Kołkowicz: Ślady człowieka z epoki kamiennej we wsi Przychodzisko (str. 109)
2. Stefan Wrzosek: Teatr Radziwiłłów. Szkic przeglądowo-informacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem Białej Podlaskiej) (str. 113)
3. Franciszek Przychodzki i Jerzy Staszewski: Dane prasowe dotyczące przelotu nad Podlasiem lotu wahadłowego lotnictwa USA w dn. 21.06.1944 r. (str. 119)
4. Ryszard Kornacki: Ruch literacki w województwie bialskopodlaskim w latach 1983-1996 (str. 123)
5. Zdzisław Andrzejuk: Siedemdziesięciolecie Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim (str. 131)
6. Marianna Matyska-Rdzanek: Fragmenty wspomnień z okupacji hitlerowskiej i obozu koncentracyjnego (str. 141)
7. Krystyna Wolińska: Gabriela Zychowicz (1903-1977) - wspomnienie o międzyrzeckim pedagogu (str. 151)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Ryszard Kornacki: Feliks Olesiejuk: Monografia wsi Drelów (str. 157)
2. Jerzy M. Cygan, OFMCap.: Józef Geresz, Leśniański sługa.
(W 300-lecie erekcji parafii w Leśnej Podlaskiej) (str. 161)
3. Feliks Olesiejuk: Referat okolicznościowy, wygłoszony na uroczystej Sesji Rady Gminy Drelów w dniu 6 lipca 1997 r. (str. 163)
IV. BIBLIOGRAFIA
1. Artykuły źródłowe dotyczące Międzyrzecczyzny. Artykuły z czasopism za lata 1995-1996 (str. 173)
V. KRONIKA
1. Marian Kowalski (1921-1996) (str. 179)
2. Edward Makaruk (1923-1996) (str. 183)
3. Leon Maleszyk (1920-1994) (str. 185)
4. Mieczysław Pulik (1931-1997) (str. 187)
5. Skorowidz nazw osobowych (str. 191)
6. Skorowidz nazw geograficznych (str. 201)