Drukuj

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 5)
I. JUBILEUSZ XXX-LECIA TPN W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
1. Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Nauk (str. 7)
2. Elżbieta Filimon: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1968-1998 (str. 11)
3. Feliks Olesiejuk: W 30-lecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (1968-1998) (str. 35)
II. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Albin Koprukowniak: Problem unicki w najnowszych badaniach. Przegląd literatury (str. 61)
2. Józef Geresz: Unici w historii i kulturze Podlasia (str. 73)
3. Stanisław Jarmuł: Społeczeństwo powiatu radzyńskiego w walce o niepodległość Polski w latach 1914-1918 (str. 123)
4. Marek Maleszyk: Bractwo Różańcowe w parafii Międzyrzec Podlaski w latach 1614-1905 (str. 161)
III. MATERIAŁY
1. Ks. Zdzisław Oziembło: Wspomnienia byłych unitów (str. 209)
2. Szczepan Kalinowski: Józef Piłsudski - wódz i mąż stanu (str. 245)
3. Jerzy Cygan, OFMCap.: Spór Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej, proboszcza międzyrzeckiego i Waleriana Magniego, kapucyna, na temat możliwości istnienia próżni w przyrodzie (str. 253)
4. Feliks Olesiejuk: Znaleziska archeologiczne na terenie wsi Drelów (str. 263)
5. Ryszard Kornacki: Międzyrzeccy Eichlerowie (str. 271)
6. Zofia Kobylańska: Z nieznanych kart ruchu oporu (str. 277)
7. Jan Kołkowicz: Uroczysko Baran (str. 281)
8. Stanisław Borowik: 50 lat Koła Łowieckiego „Hubertus" w Międzyrzecu Podlaskim (str. 299)
9. Zofia Turyk: 70 lat tradycji franciszkańskiej w Międzyrzecu Podlaskim (str. 341)
10. Krystyna Skupińska: 50-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Międzyrzecu Podlaskim (str. 347)
11. Ryszard Chojecki: O najnowszym tomie poezji Ryszarda Kornackiego (str. 351)
IV. BIBLIOGRAFIA
1. Artykuły źródłowe dotyczące Międzyrzecczyzny. Artykuły z czasopism za lata 1988-89 i 1997 (str. 357)
V. KRONIKA
1. Jan Bartos (str. 365)
2. Feliks Olesiejuk (str. 367)
3. Jan Włodarczyk (str. 371)
4. Skorowidz nazw osobowych (str. 373)
5. Skorowidz nazw geograficznych (str. 381)