SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Józef Geresz: Działania wojenne na południowym Podlasiu po podziale Polski między ZSRR i Niemcy 28 IX 1939 r. (str. 5)
2. Artur Stefaniuk: Monografia wsi Rzeczyca (str. 91)
3. Tomasz Demidowicz: Z dziejów samorządu terenowego. Rada Powiatu Radzyńskiego 1861-1863 (str. 139)
4. Ewa Gaszewska: Grzyby wieloowocnikowe (macromycetes) okolic Międzyrzeca Podlaskiego (str. 151)
II. MATERIAŁY
1. Dariusz Magier: Opis morderczego napadu Niemców na Międzyrzec w dniu 16 listopada 1918 r. (str. 185)
2. Zofia Borzymińska: Wspomnienie o przeszłości czyli historia Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Towarzystwa Szkół Żydowskich w Międzyrzecu Podlaskim (str. 193)
3. Anatol Leszczyński: Jeszcze raz o Żydach Międzyrzeca (str. 199)
4. Adam S. Wysocki: Stanisław Nowakowski - leśniczy z Żerocina (str. 203)
5. Jan Kołkowicz: Szlakiem kapitana „Rocha" (str. 209)
6. Ryszard Turyk: Ogólnopolska konferencja regionalna towarzystw naukowych i kulturalnych w 200 rocznicę powstania TPN (str. 265)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Krystyna Kornacka: Pięciolecie Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim (str. 269)
2. Ryszard Kornacki: Dobry początek już jest (pięć lat MST) (str. 275)
3. Teresa Kuźnia: Historia Hufca ZHP im. Grzegorza Piramowicza w Międzyrzecu Podlaskim (str. 289)
4. Maciej Wojtowicz: Samorząd I i II kadencji (str. 323)
5. Ryszard Kornacki: Kolejna książka dra Feliksa Olesiejuka (str. 333)
6. Ryszard Turyk: Wznowienie cennej pozycji (str. 337)
IV. BIBLIOGRAFIA
V. KRONIKA
1. Nekrolog Wandy Niewęgłowskiej (str. 347)
2. Nekrolog Marianny Matyski-Rdzanek (str. 351)
3. Skorowidz nazw osobowych (str. 353)
4. Skorowidz nazw geograficznych (str. 365)