SPIS TREŚCI
Przedmowa (str. 3)
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
1. Stanisław Jarmuł: Holocaust w radzyńskim powiecie w świetle wspomnień radzyńskiego Żyda i innych publikacji niemieckojęzycznych na tle okupacyjnej rzeczywistości radzyńskiej wsi (str. 5)
2. Józef Geresz: Prześladowanie wyznawców Unii w Kolanie i okolicy. Rola hr. Jadwigi Łubieńskiej w utrzymaniu jedności z Rzymem (str. 65)
3. Piotr Semeniuk: Zarys dziejów unickiej parafii Dołha (1604-1874) (str. 81)
II. MATERIAŁY
1. Lech Tomasz Jabłoński: Dr Franciszek Załoziecki (1804-1852) - w 150 rocznicę zgonu (str. 105)
2. Tomasz Demidowicz: Południowe Podlasie bazą wojenną Lotnictwa Polskiego we wrześniu 1939 r. (str. 117)
3. Andrzej Kurenda: Wpływ reformy strukturalnej systemu edukacji w Polsce na sieć szkół w gminie Międzyrzec Podlaski (str. 129)
4. Praca zbiorowa: Międzyrzec Podlaski. Raport o stanie miasta (str. 141)
III. PREZENTACJE, RECENZJE
1. Zbigniew Kot: Fundacja na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Międzyrzecu Podlaskim (str. 185)
2. Ryszard Wasita: Poeta Podlasia (str. 189)
3. Marek Maleszyk: Kolejne cenne pozycje wydawnicze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (str. 193)
4. Ryszard Kornacki: Książki Szczepana Kalinowskiego (str. 197)
5. Zdzisław Tadeusz Łączkowski: Książka godna z godnych (str. 201)
IV. BIBLIOGRAFIA
V. KRONIKA
1. ks. Paweł Siedlanowski: Podniosła uroczystość w Dołdze (str. 211)
2. Ryszard Turyk: 20-lecie „Dzieci Podlasia" (str. 223)
3. Ryszard Turyk: 20 lat minęło (str. 233)
4. Artur Stefaniuk: Jubileusz 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy (1928-2003) (str. 243)
5. Nekrolog: Jan Siedlanowski (str. 249)